[ esc ] 'ye Basın ya da Tıklayın+

19

Eyl

Lean Erp

Lean SOFT ERP - Kurumsal Çözümler

Küçük ve orta ölçekli imalat ve hizmet kuruluşlarında verimi arttırmak, maliyeti azaltmak, bilgi yönetimini kolaylaştırmak ve müşteri memnuniyeti sağlamak Lean SOFT ERP nin nihai hedefir.

Girişimcilik KOBİ başarısının simgesidir; girişimcinin en belirgin özelliği ise sezgi gücüdür. KOBİ’ler için uygun olan ERP yazılımının girişimcinin sezgi yeteneğini güçlendirmesi gerekir. Lean SOFT ERP yoğrulup yapılanırken bu yetenek hamuruna katıldı.  Birçok müşterimiz bu yeteneğin varlığını bizzat keşfediyor. Deneyince siz de göreceksiniz.   

 

Nasıl çalışır?

 Lean SOFT ERP, tüme varan, bütünleşik ve gerçek zamanlı işletim çözümleri ile sizi doğru kararlara yöneltir.  Lean SOFT ERP tüm şirket bünyesinde bilgiyi organize eder, süreçleri otomatikleştirir, işinizin her yönünde esneklik ve kontrolü geliştirir, bilgi kalitesi ve izlenebilirliği arttırarak size daha kârlı kararlar almanızda destek olur.

 

Sektörde eşi olmayan bir teknoloji standardı

Lean SOFT ERP kurulduğundan bu yana KOBİ'ler için kullanıcı dostu ve son teknoloji çözümler ile geliştirilmiştir. Teknoloji öncülüğümüz Rad Studio ve Microsoft'un ".NET" i ile devam etmektedir.  Şu anda gelecek kuşak işletim çözümlerini Lean SOFT ERP’ de bulabilirsiniz. 

 

Lean SOFT ERP' nin sistem çevrimleri ve özet yetenekleri

 

 1. İşletim Kaynak Planlama (ERP)        İmalat, planlama ve kontrol süreçlerinin topyekûn ve bütünleşik yönetimini sağlar, malzeme tedarik ve kullanımı ile imalat maliyetini azaltır; randıman ve kaliteyi yükseltir; tüm işletim faaliyetlerini anında muhasebeleştirir ve finans analizleri yapar.
 2. Müşteri Hizmet Yönetimi (CRM)      Otomatik ve bütünleşik satış, pazarlama, satış arkası servis ve e-ticaret işlevleri satışlarınızı geliştirmenize,  yüksek müşteri tatmini sağlamanıza, müşteri sadakatini arttırmanıza ve sürekli / tekrarlı satışlar gerçekleştirmenize yardımcı olur.
 3. Karar Destek (DSS)   Karar verme modülleri şirketinizin kritik verilerine erişmede tam izlenebilirlik sağlar, daha süratli, ve isabetliliği gittikçe gelişen kararlar almanıza destek olur. 
 4. e-Ticaret       Internet uygulamaları ve Microsoft .NET tabanlı web hizmet teknolojileri size, her zaman ve her yerden bilgi erişimi, süreçlerin işletilmesi, müşteriler ve iş ortaklarınızla iletişim yeteneği verir.
 5. Global İşletim Kullanıcı düzeyinde çoklu dil, ve Euro pariteleri dahil çoklu para birimleri ile çapraz işlemler yapar; her ülkeye özel KDV uygulamaları yapar; Ayrıca, çoklu fabrika ve depo ya da çoklu şirketler işletim ağına destek verir; işletmeler arası konsolidasyon yapar; şirketlerin konsolide bütçe ve hedeflerini takip eder.
 6. Teknoloji Altyapısı     Lean SOFT’ a özel Microsoft ve Borland tabanlı çözüm yeteneği size pürüzsüz ve süratli uygulama, kolay sistem yönetimi, kolay yerelleştirme (Customisation) ortamı, ve ölçeklenebilir dengeli bir teknoloji altyapısı ile çalışma olanağı sağlar.

 

 

Lean SOFT ERP  >  ERP = İşletim Kaynak Planlaması

İşletim Kaynak Planlaması (ERP) modülü ihtiyacınız olabilecek tüm arka ofis operasyonlarınızı yönetecek sezgisel ve esnek işletim çevrimleri içerir Ayrıcalıklı özelliklere örnek olarak, Stoka, siparişe, konfigürasyona, projeye çalışma stratejileri ile optimum sipariş ve optimum imalat hesapları, Dinamik MRP (Dynamics MRP), Dinamik satışa müsait stok hesabı (Available to promise – ATP), dinamik siparişe müsait kapasite hesabı (Capacity to Promise – CTP), teklif verme ya da sipariş almada müşteriye özel ürün konfigürasyonu (Configurator), izlenebilir sipariş operasyonları (Visial Order Processing – VOP), istatistik process kontrolü, iş akış programlarında Sonlu / sonsuz / kritik / fason, ve geriye / İleriye yükleme takvimi, çoklu dil, çoklu işletme, ve çoklu şirketlerle işlem, gerçek anlamda maliyet kontrolü, beşikten mezara izlenebilir seri numarası, üstün gerçek zamanlı yönetim raporları sayılabilir.

a)    Planlama

Talebe göre planlar oluşturur, malzeme ihtiyaçlarını analiz eder, imalat maliyeti ve imalat programını kontrol eder, kaynak kullanımında randımanı arttırır. Üstün planlama (Dynamic MRP) ve iletişim yetenekleri ile çabuk ve kolaylıkla imalat planları ve iş akış planları oluşturabilirsiniz. Bu yetenekler size maliyeti azaltan, verimi arttıran, sıfır stok problemini çözen, teslimat performansını attıran, ve siparişlerin yerine getirilmesinde esneklik sağlayan bir çalışma ortamı sunar.

b)    Envanter

Envanter kayıtlarını tüm ayrıntıları ile yönetir, stokları optimum seviyede tutar, envanter hareketlerini basitleştirir, sık kullanılan işlemleri otomatikleştirir, stoktan sevkiyat ve stoka kabul işlemleri yapar, depoda mal konum ve parti bilgilerini takip eder, mal seri numarasını “beşikten mezara” prensibi ile takip eder, barkod kullanır, stok sayım çevrimi uygular ve fiziki sayım yapar.

c)    Mühendislik

Çok düzeyli izlenebilir mal reçeteleri oluşturur ve güncel tutar, mal veri tabanını yönetir, rota ve standart süreç tasarımları yapar, revizyonları takip ve kontrol eder. Bu yetenek size daha etken imalat-maliyet kontrolü, malzeme yönetiminde daha esnek reçeteler ve teknik revizyonların işletmeye kattığı etkilerin daha doğru olarak ölçülmesini sağlayacak ortam oluşturur. 

d)    Tedarik

Satın almayı yönetir, ayrıntılı tedarikçi bilgilerini organize eder ve güncel tutar, fiyat teklifleri kayıtlarını güncel tutar, tedarik emirleri oluşturur ya da plan emirlerinden tedarik emirleri oluşturur, malzeme isteklerini yönetir, ve tedarikçi sevk/teslim ve yoklama işlemlerini yapar. Bu yetenek size elektronik ortamda alınan tüm malzeme/hizmet istek bildirimlerinin yönetiminde, onaylı istek bildirimlerinin tercihli tedarikçi siparişlerine dönüşmesinde, gelen mal ve hizmetlerin kabulü ve kalite kontrolünde etkenlik sağlar.

e)    İmalat

İmalat faaliyetlerini planlar ve programlar, iş emirlerini imalata sürer ve gelişmelerini izler, iş akışlarını kontrol eder, imalat durumunu izler, malzeme yönetimi ve iş merkezi kapasite yönetimi yapar, teslimat sözü verir, işçi puantajlarını girer ve izler. Bu yetenek tüm süreç içi imalat operasyonlarının yönetilmesinde, randımanın ve esnekliğin arttırılmasında, daha etken işçi makina kapasite kullanımı sağlanmasında, imalat programlarında esneklik sağlanmasında, bazı imalat planlama faaliyetlerinin otomatikleştirilmesinde (backflush teknikleri) yardımcı olur; ve simulasyon yardımı ile iş merkezlerine optimum yük balansları tayin edilmesini sağlar.

f)     Kalite

            Teslim edilen (tedarik), sevk edilen (mamul) ve iade malları takip eder, bozuk malları depo konum ve parti koordinatlarına kadar izler; İstatistik Süreç Kontrol yöntemi ile operasyonlar ile bu operasyonlarda kullanılan alet/ekipmanın kalibrasyon ve bakımlarını izler. Bu yetenek size, tüm operasyonlarınızda kaliteyi yükseltir, optimum kalite kontrol yöntemleri arayıp bulmanıza destek olur, 6-Sigma gibi özel kalite kontrol metotları ile ürünlerinizde sürekli kalite artışı sağlar. Ayrıca ham maddeden bitmiş mala kadar olan operasyon aşamalarında yoklama ve kabul/ret süreçleri oluşturulabilirsiniz. Tedarikçilerinizden gelen malların kalite analizleri hakkında geri bildirim alabilirsiniz. Sürekli kalite artışı sağlamakla daha doyumlu müşterilere kavuşursunuz. 

g)    Finans

            Bütçe oluşturur, nakit akışlarını izler, alıcılar ve satıcılar cari hesap hareketlerini işler, mizan/bilanço hareketlerini oluşturur, hesap mutabakatları yapar, malzeme, işçilik ve imalat maliyetlerini izlersiniz. Finans tabloları oluşturur ve size profesyonel sunumlar hazırlar. Bu yetenekler size şirketin nakit akışlarını takip ve kontrol ve şirketin finans bilgilerine anında erişim gücü sağlar. Finans bilgilerinden periyodik ya da isteğe göre anında özet analizler oluşturur, kolaylıkla şirketin doğru finans tablolarına erişebilirsiniz.

h)    Sipariş Alma

            Teklifleriniz için malzeme, imalat ve zaman tahminleri yapar. Sipariş emirleri oluşturur ve takip edersiniz.  Tekliflerinizi sipariş emirlerine dönüştürür, gerekirse sipariş alma süreci içinde yeni mal, reçete ve rota oluşturur, müşteri fiyatları oluşturur, güncel tutar ve sevkiyat yapar. Bu yetenekler size, tüm sipariş alma çevrimini yönetmenizi sağlar, verdiğiniz teklifleri müzakere ederek otomatik olarak sipariş emirlerine çevirmenizi sağlar, her türlü komisyon opsiyonları, satış analizleri ve daha bir çok fonksiyonlar ile satış ekibinizin optimum randımanla çalışmasını sağlar. Alınan siparişler için otomatik ve dinamik olarak stoklar rezerve etmenizi, gereken ham madde sipariş emirleri vermek ve gereken yarı mamulleri hazır bulundurmak için iş emirleri planlamanızı temin eder, sevke hazır olan sipariş emirleri için gerekli işlemleri yapar ve fatura oluşturursunuz.

i)      Anında Rapor Sihirbazı

            Lean SOFT ERP Özel raporlama aracını kullanarak sınırsız sayıda özel raporları kolaylıkla oluşturulabilirsiniz. Bunun için Veri tabanı uzmanı ve sorgulama dil bilgisi hâkimi olmaya gerek duymazsınız. Bu yetenek, sistemin sakladığı işletim verilerinin gücünü karar verme sürecinde daha etken kullanmanızı sağlar. Bilgisayar programı bilmeye ihtiyaç olmadan Lean SOFT ERP' nin veri tabanından istediğiniz bilgi ve analizleri istediğiniz düzende hazır edebilirsiniz. Basit ya da karmaşık raporlar oluşturulabilirsiniz. Bilmeniz gereken tek şey hangi veri alanlarını rapora indirmek istediğinizdir.

j)     Nakliyat Yönetimi

            Nakliye maliyetlerini hesaplar ve karşılaştırır, sevkiyat emirlerini güncel tutar, taşıyıcı araç etiketleri oluşturur, irsaliye ve diğer gereli sevk belgelerini oluşturur, gerekirse elektronik irsaliye belgeleri gönderir. Bu yetenek, çabuk ve kolaylıkla tüm sevkiyatı organize etmenizi sağlar. Seçtiğiniz nakliyecilerin maliyetlerini hesaplar ve mukayese ederek sizin için en hesaplı sevkiyat yöntemini raporlar. Paket No’su, ağrılık, sevkiyat metodu ve nakliye maliyeti gibi bilgileri otomatik olarak ve nakliyecinin istediği düzende etiketlere ve belgelere döker, elektronik olarak sevk manifestosunu (irsaliye) gönderir ve sevkiyat operasyonunu serileştirir.

k)    Proje Yönetimi

            Proje ve ana projeleri oluşturur, proje tanım kodlarını sistemin diğer tüm faaliyetleri ile ilişkilendirir, proje kodlarını ilgili imalat operasyonları, tedarik emirleri ve sipariş emirlerine mandallar, proje bazında kazanç, maliyet ve kâr/zarar raporları ve faturalama işlemi için hak ediş raporları oluşturur. Proje yönetim teknikleri uygulayan bir imalatçı iseniz bu yetenekler size, ihtiyacınız olan tüm araç ve metotları sağlayarak tüm operasyonlarınızı projeler bazında takip etmenize olanak sağlar, proje ya da ana proje tanımladığınızda bunları tüm ERP işletim çevrimlerinde ilgili işlemler ile ilişkilendirilmesi olasıdır. Hakkediş faturaları, ve projenin kâr/zarar portresi, ve tamamlanmış projelerin kârlılık analizlerini yapabilirsiniz. Son olarak proje imalat stratejisi ile işletme maliyetlerinizi daha yakından takip edebilirsiniz. 

l)      Uyarı Mesajları

            İşletmenize özel ve otomatikleşmiş, gerçek zamanlı iş akışlarına bağlanmış iletişim ortamı oluşturur haberleşme ağı içine çalışanlarınız, tedarikçileriniz ve müşterileriniz katılabilir. Ortam olarak e-posta, basılı rapor, ekrana mesaj kullanılabilir. Bu yetenek, gerçek zamanlı iş akışları iletişiminizi sağlar, kritik faaliyetler ve olayların takibinde güncel kalmayı temin eder; vereceğiniz direktifleri anında yerine ulaştırır, tedarikçileriniz ve müşterileriniz ile iletişimi kolaylaştırır, şirketiniz çalışanlarına işlerinde serilik kazandırır, iletişimi çabuklaştırır ve problemlerin daha çabuk çözümünü sağlar. Tüm bunları telefon konuşmalarını en aza indirerek yapar.

 

Lean SOFT ERP >  CRM = Müşteri Hizmet Yönetim

            Lean SOFT ERP yapısında Arka-Ofis ve Ön-Ofis sistemleri bütünleşik çalışır.  Dolayısı ile, satış, pazarlama, servis ve müşteri hizmetlerinizde, geçmiş teknolojilerle imkansız olan esneklik ve verimlilik sağlanır.  Lean SOFT CRM müşterilerinizle verimli ilişkiler geliştirip sürdürmenize olanak sağlar.  Satış ekibinizin otomasyonundan müşteri servis hizmetlerine kadar ihtiyacınız olan tüm araçlar Lean SOFT CRM çözümleri sayesinde elinizin altındadır.

 

 1. İlişkiler Yönetimi 

            Hedef müşteriler, cari müşteriler, tedarikçiler, ve iş ortaklarının bilgilerini saklar ve güncel tutar. Bunlarla ilgili iletişimler, iş programları ve faaliyetleri kaydeder ve güncel tutar. Bunlara ait tutulan hesapların kronolojik ayrıntılarına erişir; örnek: alınan siparişler ve o an ne durumda oldukları,  tüm cari hesap tablosu ve sipariş durumları, uygulanan fiyatlar, geçmişten bu yana fiyatlandırma bilgileri, finans durumu ve daha bir çok müşteri ilişkileri ile ilgili bilgiler.  Bu yetenek sayesinde hedef müşteriler, cari müşteriler, iş ortaklarınız ve üçüncü şahıslar hakkında önemli bir çok bilgiyi biriktirebilir ve istediğiniz anda bunlara erişebilirsiniz.  İş ilişkilerinizi kronolojik olarak baştan sona takip edebilir, anlık olarak hangi aşamalarda olduğu konusunda rapor alabilirsiniz. Mevcut siparişler, cari hesap durumu ve benzeri bilgiler elinizin altındadır ve satış ekibiniz bu bilgilerle güçlenmiştir.

 

 1. Servis ve Onarım

            Olay yönetimi sayesinde satış sonrası müşteri servislerini otomatikleştirir. Sistem, satılan mal hakkında rapor edilen tüm olayları yönetir, bunları izler, veri analizlerini yapar, iade emri oluşturur, servis kontratlarını yönetir, garanti belgeleri düzenler ve güncel tutar.  Bu yetenek, yeni ya da mevcut müşterilerinize daha üstün satış sonrası destek sağlamanızı kolaylaştırır. Satışlarla ilgili kayıtlara hakim olur, müşteriye servis gerektiren olayları  kaydeder, acil müşteri problemlerine zamanında cevap verir, satış sonrası hizmetlerinizin etkenliğini bütün olarak değerlendirmeye alabilirsiniz.

 

 1. Fırsat Yönetimi

            Hedef müşteriden kayıtlı müşterilere kadar tüm satış çevrimini yönetir.  Doğan fırsatların kayıtlarını tutar ve bunları kayıtlı müşterilerle ilişkilendirir, satış fırsatlarını izler ve tarih sırasında analizler yapar.  Hedef ve kayıtlı müşterilerle olan tüm görüşmeleri izler, yapılacak işler, notlar, belgeler, e-postalar, ve benzeri faaliyetlerin kayıtlarını tutar ve bunları satış fırsatları ile ilişkilendirir.  Oluşan fırsatlar ve satışlara dönüşüm performansları ve başarı ölçütlerini yansıtan raporlar hazırlar. Bu yetenek, satış ekibinizin etkenliğini ve randımanını takip etmenize yardımcı olur, iş bağlamada en iyi stratejiyi yakalamanıza yardım eder, satış elemanlarınızın satış potansiyelleri yakalamasına ve mevcut müşterilerden yeni siparişler almalarına yardımcı olur.

 1. Müşteri Mal Konfigürasyonu – Geliştirilmiş opsiyonlu versiyon

            Müşteriden gelen karmaşık konfigürasyonlu ürünler için teklif hazırlar, kabul edilen teklifleri siparişe alır ve üretilip sevk edilmesini takip eder. Tasarım ve fiyat bilgilerine otomatik erişmenizi sağlar. Kritik verilerin toplanarak bu özel ürünün oluşturulmasını  kolaylaştırır.

 

 

Lean SOFT ERP  >   Decision Support = Karar Destek

            İş sahibi yada yönetici olarak gününüz durum analizleri yaparak bilinçli kararlar almakla mı yoksa şirketin her köşesinden veri toplayıp Excell çarşafları arasında kaybolarak mı geçiyor?  Lean SOFT ERP' nin karar destek modülü size işletmenizin kritik faaliyetleri hakkında gerçek zamanlı doğru bilgi ve raporlar verir. Kararlarınızın sağlam zemine oturmasını sağlar.  Lean SOFT ERP' nin grafik çözümler yeteneği satışlar, tedarikler, stoklar, imalat ve finans faaliyetleri hakkında grafikler ve özet raporlar oluşturur.  Dilerseniz bu düzeyden başlayarak derine bilgi analiz sondajları yapabilir ve bilginin orijinal kaynağına inebilirsiniz.  Lean SOFT ERP' nin Microsoft Office ile bütünleşmiş olması  bilgi analizlerinizde size maksimum esnekliği sağlar.

 1. Karar Yönetim Araçları

            Lean SOFT ERP şirketiniz için hayati önemi olan bilgileri işler ve bunları işletmenizin sıhhatini otomatik olarak ölçen 50 den fazla kilit performans indikatörleri (KPİ) başlığında her an incelemeye hazır tutar.

 1. Yönetim Bilişim Sistemi

            Kritik işletme bilgilerini gerçek zamanlı ve grafik görüntülü raporlar halinde kolay okunabilir şekilde hazırlar.

 1. Özel ve Ayrıntılı Analizler

            Şirketin tüm faaliyetlerini yansıtan Lean SOFT ERP veri tabanı ve OLAP teknoloji yeteneklerini kullanarak alışılmışın dışında analizler yapar, faaliyetlerde gizli kalmış trendleri ortaya çıkarabilir, gelir ya da performans artışı fırsatları yakalamanıza yardımcı olur.

 1. Lean SOFT Finans Analizi – Geliştirilmiş opsiyonlu versiyon

            Şirketin finans durumunu izlemenize, finans bilgilerini yönetmenize, bütçe oluşturmaya ve takibine kolaylık getirir. Bu yetenekle şirketinizin finansal durumunu izlemeniz için önemli bir araç elde etmiş olursunuz.   

 

Lean SOFT ERP >    e – Commerce = e – Ticaret

            Haftanın her günü ve 24 saat herhangi bir an istediğiniz bilgiye erişebildiğinizi ve   müşterilerinize de aynı imkanı sağladığınızı düşünün.  Önemli olan müşterilerinizle her türlü iletişimde rakiplerinizden daha bilgili ve daha az maliyetle hareket edebilmeniz değil midir?  Lean SOFT' un e-Ticaret çözümleri internet teknolojisi yeteneklerini kullanarak şirketiniz ve müşterileriniz için bilgi ve bilişim araçlarına anında erişim gücü sağlar.  Bu olgu size başarılı ve sürdürülebilir rekabet gücü sağlar.

 1. eCustomer – eMüşteri

            İnternet üzerinden güvenli bir şekilde müşterilerinizin ürün kataloglarını görmelerine, sipariş vermelerine izin verebilir ve müşterilerinizin işlemlerini takip edebilirsiniz. Her müşteriniz için ürün fiyatlandırma matrislerini ve ürün gamını özelleştirebilirsiniz. Müşterilerinize internet üzerinden, sipariş ve sevkiyatlarının durumunu izlemeye, borçlarını takip etmeye ve kendi organizasyonları ile ilgili benzer sorgulamaları yapmaya izin verebilirsiniz.

 1. WebRemote - UzaktanWeb

            Satış noktasında sipariş girebilir ve siparişin parasal değerini, durumunu, sevkiyat ve fatura bilgileri ile geçmiş işlemleri izleyebilirsiniz.

Lean SOFT ERP  >  Teknoloji Altyapısı

            İşletimde sistem ve teknoloji uygulaması günümüz pazar koşullarında sürdürülebilir rekabet için gereklidir.  Misyonumuz, Lean SOFT RP’yi en ileri teknoloji ile destekleyerek, şirketinize ve özellikle IT ekibinize aşırı yük getirmeyen ve karmaşık olmayan bir teknoloji alt yapısı ile işletmenizde sürdürülebilir büyüme ve  rekabet üstünlüğü sağlamaktır.  Bu misyon için en mantıklı strateji, endüstride sistem ve teknoloji lideri  firmaların yeni buluşları ile güncel kalmaktır. Sonuç güçlü, güvenli, süratli ve en önemlisi kolay uygulanıp kullanılan ERP yazılımı paketi.

 

Lean SOFT ERP  >  Gelişmiş KOBİ & Global İşletim

 1. Şube Yönetimi - Çoklu İşyeri

            Yurt içine ve yurtdışında dağılmış fabrikalar/depolar zinciri ile çalıştığınızda şirketin başarısı bunlardan her birinde kurulmuş sistemlerin gücü ve yeteneği ile yakından ilgilidir.  İster şirket merkezinde görevli muhasebe ve mali işler sorumlusu isterse fabrikalardan birinde imalat sorumlusu olun, bu sistemler tüm şirkete verimlilikte artış, envanter yönetiminde etkenlik ve nakit akışlarında bariz iyileşme sağlamalıdır.

Bu tür çok konumlu operasyonda zorluk, fabrikalar arasında hedef çelişkileri yüzünden şirketin ana hedeflerinde ciddi sapmalar meydana gelmesidir. Lean SOFT ERP bu zorluğu aşan fakat aynı zamanda fabrikalara yeteri kadar esnek operasyon platformu sunarak rekabet avantajlarını kaybettirmeyen bir çözümdür: 

Kritik işletim bilgilerinin ana şirket düzeyinde konsolidasyonu yönetim ekibine operasyonlar hakkında global değerlendirme yapabilmeyi, aynı zamanda, her operasyonun ayrıntılarına inerek yerel problemlerin tanımlanması ve çözümlenmesi yeteneğini sağlar.   

Monolitik ve bürokratik olmadan, şirket sorumlularını süratli ve doğru karar almada yeteri kadar derinliği ve güvenirliği olan karar destek aracı ile donatır. 

 Esneklik ve genişleme yeteneği uzun süreli işletme maliyetini azaltır fakat aynı zamanda her fabrika yada işletim birim ininde bilgi ihtiyaçlarını karşılar

Standart ve kolay uygulanan IT alt yapısı merkezde oluşturulabilir, web tabanlı işletim dağıtım, sistem kurma ve eğitim yetenekleri kuruluş, işletim, ve eğitim giderlerini düşük tutar. 

Sistem mimari yapısı müşteri, tedarikçi, yada iş ortaklarının başka ERP yazılımları ile teknolojik entegrasyon yapılmasına olanak sağlar.

 1. Global İşletim

            Lean SOFT ERP’ nin genişletilmiş çoklu dil ve çoklu para birimi ile işlem yapma yeteneği günümüz küresel iş yapma şartlarında dikişsiz, yamasız ve bütünsel hizmet verir.  Lean SOFT ERP esasen yerel ve küresel işletmeleri ayırt etmeksizin tasarlanmış ve kodlanmış bir yazılımdır. 

 1. Çoklu Dil

            Lean SOFT ERP yazılımı halen Arap, Çek, Çin, İngiliz, Fransız, İspanyol, Norveç, Polonya, Portekiz, Rus, Tayland, Türk, ve Vietnam dillerine tercüme edilmiştir.  İlave olarak, sistem mimari yapısı herhangi bir dilde kolaylıkla ve esneklikle istenen yerel revizyonların yapılmasına olanak sağlar.  Sistem güncelleme işlemleri dil tercümelerini etkilemez, versiyondan versiyona tüm tercümeler etkilenmemiş olarak kalırlar.  Çoklu dil yeteneği lisans sahibi değil, lisans içinde kullanıcı düzeyine kadar indirgenebilir.  Örneğin, bir şirket personeli bir terminalde Türkçe, diğer şirket personeli aynı ya da başka terminalde Fransızca dilinde işlemler yapabilir.

 

 1. Çoklu Para Birimi ve KDV

            Lean SOFT ERP tam olarak çoklu para birimlidir.  Euro dahil sınırsız sayıda para birimleri ile işlem yapabilirsiniz.  Bu yetenek, kur farklarından doğan kazanç ve kayıplar (gerçekleşen ya da gerçekleşmeyen), para transferleri, tedarikçi, müşteri, ya da iş ortaklarına hazırlanan değişik dildeki raporlar, her bir tedarikçi ya da müşteri için varsayılan para birimi ve diğer yetenekleri kapsar.  Tek ve çoklu para birimi yeteneğine ilave olarak,  Lean SOFT ERP yerel kullanılan KDV (VAT) ile Mal ve Hizmet Vergisi  işlemlerini ve bunların muhasebeleştirilmesini yapma yeteneğindedir.  Bu işlevleri destekleyen ve mal ya da mal gruplarına indekslenmiş KDV ve muhasebe tabloları oluşturabilir.  

Hizmet

            Başarılı ERP projesi disiplinler arası yaklaşım gerektirir.  Ciddi ve size fayda sağlayacak ERP yazılımları raftan alınarak kurulacak sistem ürünleri değildir ve olamaz.  Başarılı uygulama için bilgisayar teknik bilimin yanı sıra, ve bazen daha önemli olarak, endüstri mühendisliği, imalat teknolojileri, süreç revizyon ve tasarım (process reengineering) yöntemleri, proje yönetim yöntem ve standartları, ERP uygulama yöntem ve standartları, finans ve muhasebe uzmanlığı, müşteri hizmet uzmanlığı, ve eğitim uzmanlığı gibi temel uzmanlık katkılarını gerektirir.  Diğer taraftan, sınırlı süreli bu uzmanlıkların KOBI bünyesinde bulundurulmasını beklemek yada proje sahibi  KOBI nin ilgi uzmanlıkları arayıp bulmasını beklemek gerçekçi ve ekonomik olmaz.

            Lean SOFT olarak ERP projelerinde sağladığımız hizmet ayrıcalığı, yukarıda sayılan uzmanlıkların ve standartların gereğine inanmak, bunları etik prensiplerimiz olarak kabul etmek ve üstün beceri ile uygulamaktır.

            Hizmetlerimiz danışmanlık, eğitim ve teknik destek alanlarındadır.  Eğitim hizmetlerimiz ihtiyaç duyuldukça, çeşitli konular ve formatlarda verilebilir.  Teknik destek hizmetimiz ERP sisteminizin işletmeye alınması ile başlar.

 

Hizmet  >  Kurumsal Yapılanma

            Bazı müşterilerimiz için ERP gibi sistem ve teknoloji içerikli bir değişim sürecine girmeden önce kurumsal yapılarının güçlendirilmesi gerekli oluyor. Kuruluşun işletim, pazarlama, insan gücü, finans, çevre, ve üst yönetim hedeflerinize, plan ve stratejilerini gerçek anlamda bir İş planı süreci içinde bütünleştirmek öncelikli bir ihtiyaç olarak gözükebiliyor.  İş Planı ve stratejilerle desteklenmiş bir ERP projesinin ekonomik, işletimsel ve teknoloji boyutları değerlendirilirken kurumsal yapı ile uyum sağlamış olması Lean SOFT olarak bizim de desteklediğimiz bir yaklaşımdır.  İşletim sürecine geçtiğinizde gözden uzak tutmamamız gereken, iş planı hedeflerinin ERP içerikli imalat plan ve stratejileri yönlendirmesi; diğer taraftan ERP’ nin de şirket iş planı hedeflerinin gerçekleştirilmesine hizmet etmesidir.

            Deneyimli uzmanlarımız, kurumsallaşma projeniz kapsamında işletim süreçlerinin revizyonu, İnsan kaynakları organizasyonu, finansal yapılanma, İş Planın disiplin ve çevrimi geliştirme, işletme stratejileriniz ve bunları gerçekleştirecek projelerin tanımlanması, koordinasyonu,  finans sağlanması ve benzeri alanlarda size yardımcı olacaklardır. 

 

Hizmet >   Proje/Yatırım Yönetimi

 

 1. ERP Proje Danışmanlığı

            İş Planınız da öncelik kazanmışsa, ERP uygulama kararı ile işletim süreçlerinizi geliştirme yönünde büyük bir adım atmış oluyorsunuz.  Bu yatırımınızda size teknik destek sağlamak ve bu süreç içinde daha önce düşünülmemiş fakat işletmenizin gelişmesi ve güçlenmesine katkısı olacak diğer fırsatları da birlikte değerlendirmek amacı ile Lean SOFT size geniş  kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunar. Bu hizmet Lean SOFT ERP işletim çözümleri uygulamaları ve işletme süreçlerinin yeniden tasarlanması ve tam ihtiyacınıza uyarlanması kapsamında da olabilir. 

            Lean SOFT ERP işletim çözümlerinin başarılı ve verimli kullanılması ana hedeflerimizdendir.  Deneyimli teknik danışmanlar ve teknik destek ekipleri, ayrıntılı uygulama dokümanları, sistem uygulama projelerine planlama kılavuzları ve her konuyu içeren eğitim programları bu hedefimizi destekleyen hizmet faaliyetlerimizdir.  Sonuç olarak bir çok müşterimiz Lean SOFT ERP sistemini  90 günden daha kısa bir zaman içinde kurmayı başarmışlardır.

 1. Müşteriye Özel Program Hizmetleri

            Bir çok müşterimiz Lean SOFT ERP işletim çevrimleri ve işlevlerinin ihtiyaçların büyük bir bölümüne cevap verdiğini görmektedir.  Bununla beraber, işletmenize özel şartların sitemde yansıtılmasını isteyebileceğinizin farkındayız.  Lean SOFT özel amaçlı işletim çözümleri sunulması için size tam destek verir.  İstediğinizde özel amaçlı süreçleri oluşturarak sistemle bütünleştirir.  Tarafımızdan yapılan özel amaçlı programlar tam olarak belgelenir ve Lean SOFT' un katı programlama standartlarını yerine getirir. Yazılan programların ana sistem ile bağdaşması ve bütünleşmesi garanti edilir.  Özel amaçlı programlama ekibimiz le ihtiyaçlarınızı görüşebilirsiniz.  Ekibin ilk yapacağı iş, isteğinizin mevcut standart sistem işlevleri tarafından yerine getirilip getirilmeyeceğini araştırmak olacaktır.  Birçok istek, özel amaç programlamaya ihtiyaç göstermeksizin, sistemin standart uyarlama yeteneği ile yerine getirilebilir.  

 

Hizmet  >  Eğitim

            ERP uygulamasına yapacağınız yatırımdan maksimum fayda sağlamanız için özel eğitim programlarımız hizmetinizdedir.  Bu programlar, günlük kullanım konularında pratik bilgi ve deneyim kazanmanızı sağlar.  Eğitimler, şirketinizde, Lean SOFT eğitim merkezinde, ya da Lean SOFT’ un eğitim merkezinde organize edilebilir.  Eğitime katılanlar Lean SOFT ERP işlevleri, genel imalat ve diğer şirket fonksiyonları konusunda ayrıntılı ve pratik bilgi edinir ve sistem işlevlerini kavrar.

İşyerinizde ilk kez Lean SOFT ERP uygulaması yapılıyorsa, proje ekibine verilecek eğitim, danışmanlık hizmetlerimizin kapsamındadır.

Lean SOFT Sanal Sınıfları canlı yayın eğitim programlarıdır.  Amaçları Lean SOFT ERP sisteminden müşterilerimizin mümkün olan en yüksek verimi almalarıdır.  Sanal Sınıf oturumları eğitimli personelinize pratik kullanım teknikleri ve yeni personelinizin kısa zamanda bilgi ve yetenek kazanmaları için kolay ve hesaplı eğitim olanağı sağlar.  Yeni sistem versiyonları ve işlevlerinin tanıtılması ya da müşterilere özel konularda bilgi vermek, Sanal Sınıf hizmetlerimiz kapsamındadır.

 

Hizmet  >  Teknik Destek Bakım

 Lean SOFT  Web sitelerimiz üzerinden müşteri hizmetleri, lisanslı müşterilerimize 24 saat açıktır. Sorularınızı bırakabilir, yazılım güncelleme ve diğer teknik konularda istek bildirir ya da bu sitelerden dokümanlar indirebilirsiniz.