[ esc ] 'ye Basın ya da Tıklayın+

23

Eyl

Lean SCM

100/LEAN SOFT SCM - TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Hepinizin bildiği gibi günümüzde; bilgi ve iletişim teknolojilerinin şirket bünyesinde iletişim ve işbirliğini son derece kolaylaştırıcı etkisi ile "bilgi" ve "bilginin yönetimi" olağanüstü önem kazanmıştır. Bununla birlikte; şirketin "pazar değerini oluşturan unsurlar içinde klasik bilanço yapısında "görünmeyen değerlerin büyük payı olduğu; "bilgi"nin ve "entelektüel sermaye" nin stratejik düzeyde ele alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Bu portal, tedarikçiler ve Şirket arasında basit, hızlı ve etkin bir iletişim ortamı sağlamak üzere oluşturulmuştur. Sistem; güncel, güvenilir ve doğru verinin karşılıklı olarak paylaşımı ile hem tedarikçilerde hem de Şirket te süreç maliyetlerinin azaltılmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

Şirket, mevcut ve potansiyel tedarikçilerle iş ilişkisini iki taraf arasında özel bir konu olarak görmektedir. Dolayısıyla Şirket, bu portal aracılığıyla tedarikçilerden alacağı tüm bilgilere gerekli gizlilik prensipleri çerçevesinde yaklaşacaktır ve tedarikçilerden de Şirket 'ten aldıkları tüm bilgilerde benzer bir yaklaşımı beklemektedir. Aynı zamanda Şirket tedarikçilerden, özel bir gizlilik anlaşması yapılmadığı takdirde, gizli kabul edilebilecek hiçbir bilgiyi de almak istememektedir.

Bu Bilgiler ışığında, 

Lean Soft Tedarikçi Portalı, doğasında doğuştan var olan entegrasyon yeteneği ile işletmelerin kendi içlerinde kullanmakta oldukları üretim ve muhasebe programlarına direkt bağlanabilmekte, gerekli bilgileri (Cari tanımları, Siparişler, İrsaliyeler, Faturalar, Cari Ekstresi, Ba, Bs Formaları v.b) tekrar kayıt etmeye gerek duymadan listeleyebilmekte ve istendiği taktirde tedarikçi firmaların, kendilerine Şirket tarafından kaydedilmiş bilgilere müdahale edebilmesine imkan tanımaktadır.

 Lean Soft Tedarikçi Portalında,  Şirketin halen alışveriş yaptığı firmalar sistem yöneticisi tarafından tek bir tuş hareketiyle kullanıcı olarak tanıtılabilmekte ve tedarikçi firma hemen kendisine email yoluyla gönderilen kullanıcı adı ve şifresiyle işlem yapmaya başlayabilmektedir.

Şirketle Henüz iş yapmamış ama buna istekli tedarikçiler ise, sistemden bir form doldurarak Şirketin tedarikçi firması olmak istediklerini direkt yetkililere iletebilmektedirler. Bu süreç sonunda eğer başvuru onaylanırsa tedarikçi firma hemen kendisine email yoluyla gönderilen kullanıcı adı ve şifresiyle işlem yapmaya başlayabilmektedir.  


 

Tedarik Zinciri 

Lean Soft Tedarikçi Portalı,  kolay anlaşılır ve bu iş için özelleştirilmiş ara yüzü sayesinde sadece bilgisayarda internete girmeyi bilen işiler tarafından bile kolayca kullanılabilen bir yapıya sahiptir.

Liste ve Raporların olduğu menü istenen bilgiye kolayca ulaşılmasını sağlarken, tüm ekranlardaki yapı birbirine benzemekte ve bir ekranı anlayıp kullanmaya başlayan kişi diğer ekranlarda da yabancılık çekmemektedir.

Tüm liste ve rapor ekranları farenin sağ tuşundaki “->Excel” komutu kullanılarak bilgileri aynen ekranda göründüğü gibi Excel e aktarabilmektedir.

Farenin sağ tuşunda bulunan bir diğer kullanışlı özellikte “Özelleştir” komutudur. Bu komut, ekrandaki listede görmek istemediğiniz sütunları gizlemenize, istediklerinizi de eklemenize imkân sağlar.

Lean Soft Tedarikçi Portalında, her kullanıcı için kendiliğinden otomatik olarak özellikleri ayarlanan ve widget denilen özel görünümler vardır ve bunlar anlık olarak sistemden istenen bilgiyi kullanıcıya liste, pivot tablo, grafik, takvim v.b. araçlar olarak gösterirler. Örneğin bir kullanıcı,  kullanıcı adı ve şifresiyle girdiğinde karşılama ekranına kendisine gönderilen mesajlar,  Şirket tarafından kaydedilen siparişler, kendi kestiği irsaliye ve fatura bilgileri getirilebilir. Ayrıca her kullanıcıya özelleştirilebilen, haber ve duyurular aracı da kullanıcıları bilgilendirmek için önemli bir alternatiftir.

Lean Soft Tedarikçi Portalı,  sahip olduğu Takvim aracı sayesinde size, bekleyen tüm irsaliye ve faturalarınızı, siparişlerinizi günlük, haftalık, aylık ve timeline periyotlarında bir takvim görselliğinde sunabilir ve standart sıralı listelerden çok daha anlaşılır ve modern biçimde takip edilebilir. Tabi bunun içinde tek satır bilgiyi ayrıca kaydetmenize gerek yoktur. Gerekli bilgiler, istenen formatta sizin için otomatik olarak muhasebe sisteminizden takvime aktarılır ve bu işlem canlı olarak yapılır. Muhasebe programınızda yapılan işlem anında ekrana yansıtılır.

Lean Soft Tedarikçi Portalında tedarikçi firmaların ve Şirketinizin mesajlaşması için ayrıca TEMaS mail aracıda kullanılmaktadır. Bu mesaj aracı alışılagelmiş email programları gibidir ve gelen, gönderilen mesajlarınızı takip edebilir, Şirket yetkilileri ile Tedarikçi firmalar arasında bilgi alışverişini sağlayabilirsiniz. Mesajlar tamamen sistem üzerinden gitmekte internet emailinizde o firmanın tedarik yazışmaları burada tutulmaktadır.

Lean Soft Tedarikçi Portalı, ayrıca Şirket için irsaliye, fatura gibi değerli evraklarınızın şu an kimde olduğunuda sizin için izler ve listeler. Bu amaçla kullanılan Evrak Takip Yönetimi sisteme entegre edilmiş, hiçbir şekilde yeni kayıt girişi yapılmadan kullanılan kendi kullandığınız evrak kayıt giriş muhasebe programınızdaki ilgili verilen otomatik olarak gösterilmekte ve kullanıcıya sadece, bu evrak bende demek için bir tuşa basmak kalmaktadır.

 TEDARİK PORTALINA GENEL BAKIŞ

Kullanıcı Girişi:

 

Listeler:

Listeler sayfası; “Onaylı Siparişler (Tedarikçi Onayı)”, “Onaysız Siparişler(Tedarikçi)”, “İrsaliyeler”, “Faturalar ve Ödeme Tarihleri”, “Faturalar (irsaliye Ayrıntılı)” bölümlerinden oluşur.

 

  • Onaysız Siparişler(Tedarikçi): İşletmenin satın alma bölümü tarafından tedarikçilere çekilen siparişlerin tedarikçi portalına ilk düştüğü sayfadır. Sayfa üzerinde sağ tıkladığınızda ekrana gelen komutlar yardımı ile sayfayı güncelleme, bilgileri excele aktarma,işaretlenilen seçenekleri onaylama,sütun başlıklarını özelleştirme ve sözveri tarihi güncelleme gibi önemli işlemleri kolaylıkla yapabilirsiniz. Ayrıca yapılan işlemlerden mail bildirimi ile haberdar olabilirsiniz.

 

  • Onaylı Siparişler(Tedarikçi Onayı): Tedarikçi portalına düşen onaysız siparişlerin tedarikçi tarafından görülüp onaylanmasından sonra düştüğü sayfadır. Sayfa üzerinde sağ tıkladığınızda ekrana gelen komutlar yardımı ile sayfayı güncelleme, bilgileri excele aktarma, sütun başlıklarını özelleştirme, seçilen ürüne ilişkin sevk mailini yetkili kişiye gönderme,seçilen siparişleri iptal etme, seçilen tedarik emrine ilişkin bilgilerin bulunduğu tedarik emri raporunu görüntüleme, seçilen ürüne ait barkod oluşturma gibi birçok işlemi yapabilirsiniz.

 

  • İrsaliyeler: Tedarikçiye ait irsaliye listesini gösteren ekrandır.Tedarikçi tarafından irsaliyeler sayfasında bir filtre oluşturularak bu filtre varsayılan filtre olarak ayarlanabilir. Daha sonraki tüm sayfa açılışlarında bu filtre irsaliyelere uygulanmış olarak sayfa getirilir.
  • Faturalar ve Ödeme Tarihleri: Tedarikçiye ait faturaların listesini gösteren sayfadır.
  • Faturalar (İrsaliye Ayrıntılı): Tedarikçiye ait faturaları irsaliye ayrıntıları ile gösteren sayfadır.

Raporlar:

Raporlar sayfası; “BA Listesi + Raporu”, “BS Listesi + Raporu”, “Cari Hesap Ekstresi”, “Performans  (Teslimat Performans, Kalite Performansı, Satış Karşılama, Ceza Puanı Hesabı, Sipariş Gecikme ve Risk)” bölümlerinden oluşur.

 

  • BA Listesi + Raporu: Tedarikçiye ait BA listelerinin göründüğü sayfadır. Sayfanın üst satırlarından istediğiniz aya ait raporu seçebilirsiniz. Rapor Oluştur/Göster butonu ile BA listesi rapor olarak yazıcı formatında ekrana gelir.

 

  • BS Listesi + Raporu: Tedarikçiye ait BS listelerinin göründüğü sayfadır. Sayfanın üst satırlarından istediğiniz aya ait raporu seçebilirsiniz. Rapor Oluştur/Göster butonu ile BS listesi rapor olarak yazıcı formatında ekrana gelir.

 

  • Cari Hesap Ekstresi: Tedarikçiye ait cari hesap ekstresini gösteren sayfadır. Sayfanın üst satırında görülmek istenen tarih aralığı ve hesap ekstresi görüntülenmek istenen cari seçilir. Bilgileri getir butonuna basıldığı zaman istenen tarih aralığındaki cari hesap ekstresi görüntülenir. İstene satırın ilk sütununda ki ‘+’ işaretine basıldığı zaman o satırdaki faturanın ayrıntısı görülebilir.
  • Performans: Teslimat performansı, Kalite performansı, satış karşılama, ceza puanı hesabı ve sipariş gecikme ve risk raporları ister pivot tablo şeklinde ister grafik şeklinde görüntülenebilir. Pivot tablo sayfasında üst satırdaki başlıklar alt satıra geçirilerek tablonun hangi başlıklara göre oluşacağı seçilebilir.

 

 

Temas-Mail:

Kullanıcının tedarik portalı aracılığı ile firma yetkilileri ile mailleşmesini sağlar. Mail sayfası üzerinde sağ tıklandığında “Yeni”,”Cevapla”,”İlet”,”Okundu” seçenekleri isteğe göre kullanılabilir.”İncele” seçeneği tıklanarak hem maile ait bilgiler hem de mesaj metni görüntülenebilir.